اپلیکیشن خدماتی

اپلیکیشن خدماتی

اپلیکیشن خدماتی ساخت شرکت آپادانا

یک اپلیکیشن کامل در این حوزه برای دریافت خدمات بر پایه وب و موبایل مناسب برای دریافت خدمات مانند کارواش، خدمات منزل و خدمات دیگر بر پایه نقشه و بر پایه مکان

امکانات سیستم ما:

توانایی ساخت پروفایل

توانایی تعریف یک خدمت و دریافت پیشنهاد به صورت مناقصه از طرف خدمات کاران

توانایی پرداخت از داخل برنامه

ساخت پروفایل حرفه ای و درج نمونه کارها

ارسال پیشنهاد برای خدمات دیگران

تعریف زمان و رزرو کردن یک خدمت برای آینده

2017 © Copyrights Apadana , All Rights Reserved