اکتا یک اپلیکیشن خدماتی است که بین متخصصین در هر حرفه ای و مشتریان ارتباط برقرار می کند، در واقع مشتری متناسب  با نیازش به جست و جو بین متخصصین می پردازد و متخصص متناسب  را پیدا کرده و مهارتهایش را بررسی می کند.

ضمن برقراری ارتباط بین مشتری و متخصص، بخش هایی برای تولید محتوا دارد که کاربران اطلاعاتشان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و کمک می کند تخصص ها بهتر شناخته شوند.

نام پروژه:

اپلیکیشن کسب و کار اکتا

تاریخ اجرا:

دی ۹۶

تکنولوژی های استفاده شده:

مشارکت کنندگان:

2017 © Copyrights Apadana , All Rights Reserved